Prof. Dr. A. Perran GÖKÇE

1962 yılında Ankara doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1979 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Aynı yıl AÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. 1995 yılında doktorasını tamamladı. 1992 yılında Berlin-Frei Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Kliniği’nde araştırmalarda bulundu. !995 yılında AÜVF Cerrahi ABD’da Doçent; 2001 yılında Profesör oldu. 1995-2001 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği; 1995-2006 yılları arasında Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği; 2005 Haziran- 2006 Ekim tarihleri arasında AÜ Rektörlüğü Proje Değerlendirme Grubu Üyeliği ve 2005 Ocak – 2006 Ekim tarihleri arasında da AÜVF Cerrahi Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2006 yılının Ekim ayında emekli oldu. 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Araştırıcının küçük ve büyük hayvan yumuşak doku cerrahisi yanında özellikle oftalmoloji mikrocerrahi, gastrointestinal ve torasik cerrahi üzerinde çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibi olup İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.