Prof. Dr. F. Eser ÖZGENCİL

22/07/1961 tarihinde Ankara’ da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Elazığ’ da tamamladı. 1980 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdi ve 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’ nda açılan doktora ve araştırma görevlisi sınavlarını kazanarak 1986 yılında araştırma görevlisi olarak ilgili Bilim Dalı’ nda doktora yapmaya başladı. Araştırıcı doktora eğitimi sırasında 3 ay süre ile Hollanda /Utrecht Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bilim Dalı’ nın Oftalmoloji ve At Cerrahisi Departmanlarında çalıştı. 1990 yılında ise doktora tezi ile ilgili olarak Almanya/Münih’ de Maximillian Ludwig Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi bölümünde 3 ay süre ile çalıştı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’ nda ‘Köpeklerde katarakt ve ekstrakapsular lens ekstraksiyonları’ adlı doktora tezini verdi. Aynı Anabilim Dalı’ nda 1999 yılında Doçentlik ünvanını, 2004 yılında ise Profesörlük ünvanını alarak kadroya atandı. 2009 yılında emekli oldu. Araştırıcı A.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Cerrahi Anabilim Dalı’ nda 5 doktora ve 6 yüksek lisans öğrencisinin danışmanlığını yaptı. Araştırıcının akademik hayatı boyunca genel cerrahi uzmanlığı yanında, ağırlıklı olarak küçük hayvan ve atlarda göz hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları ve cerrahisi ile nöroşirurji ve mikrocerrahi ile ilgili yapmış olduğu araştırma makaleleri mevcuttur. ARGE faaliyetleri içinde; TÜBİTAK, DPT ve Ankara Üniversitesi Bilimsel araştırma Projeleri Genel müdürlüğünün desteklediği biten ve hala devam eden projeleri söz konusudur. At abdominal cerrahisinin gelişimine katkı sağlamak amacı ile bu konu üzerinde doktora yaptırmış ve ARGE sanayi işbirliği programında proje hazırlamıştır.

2010 -2013 yılları arasında Almanya Bremen’ s Hayvan Hastanesi’ nin danışman uzman hekimliğini yapmış, 2012 yılında Bulgaristan Veteriner Hekimler Birliği’ nin davetlisi olarak teorik ve uygulamalı göz hastalıkları semineri vermiştir. Araştırıcının yabancı dili İngilizce’ dir.