Dr. Mehmet Suat YILMAZ

Dr. Mehmet Suat Yılmaz 1992 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini Bahçelievler İ.Ö.Okulu ve Hıdırlıktepe İlk öğretim okulunda, ortaokul ve lise eğitimlerini ise tam eğitim bursu ile TED Polatlı Kolejinde tamamladı. Aynı bursu Üniversite eğitiminin sonuna kadar almaya hak kazandı ve lisans eğitiminin sonuna kadar burslu olarak öğrenimini sürdürdü. Ondokuzmayıs Üniversitesi Veteriner Fakülte ’sinde 2011 yılında lisans eğitimini başladı, lisans eğitimi sırasında ilk zorunlu yaz stajını 2014 yılında 1 ay süre ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ikinci zorunlu yaz stajını ise 2015 yılında Ospedale Per Animali DA Compagnia / Moncalieri, Torino /İtalya’da özel bir hayvan hastanesinde 3 ay süre ile Erasmus Plus programı kapsamında tamamladı. 5 yıllık Lisans eğitimini 2016 yılında tamamlayarak yine 2016 yılında aynı fakültenin Cerrahi Anabilim Dalı’nda “Kedilerde Humerus ve Femur Kırıklarının Tie-in Eksternal Fiksatör ile Sağaltımının Klinik ve Radyografik İncelenmesi” adlı doktora tezini 2021 yılında tamamlayarak Doktor unvanını aldı.

Eylül 2021 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Elemanı olarak göreve başladı.