Hastanemiz

“Tek Sağlık Konsepti”, sağlıklı insan için sağlıklı hayvan…

Günümüzde insanlarda şekillenen hastalıkların büyük bir oranının hayvanlardan ve hayvansal gıdalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının küresel sağlık açısından önemli olduğunu vurgulamak, buradan hareketle de insan sağlığının hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucunu çıkarmak son derece yerinde olacaktır. İşte bu nedenle bugün Dünyada “Tek Sağlık Konsepti” nin önemi her zeminde bilimsel otoritelerce gündeme getirilmektedir. Tek Sağlık, sağlıklı insan için sağlıklı hayvanın gerekliliği üzerine şekillenmekte, yüksek kalitedeki hayvan sağlığının insan sağlığı ve refahı üzerine olumlu etkileri vurgulanmaktadır. Tek Sağlık Konsepti’nde başarının elde edilmesi için hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlere önemli sorumlulukların düştüğü bilinciyle Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel sağlığı bir bütün olarak görmüş ve ülkemize Veteriner Fakültesi ile tam teşekküllü hayvan hastanesini kazandırmıştır.

“Tek Sağlık Konsepti” nin önemi ve bilinci ile Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Hayvan Hastanesi 15 Kasım 2014 tarihi itibarı ile hizmet vermeye başlamıştır.