Cerrahi

Tüm evcil ve yabani hayvanların hastalıklarında, hastanemizin bu bölümünde; Cerrahi, Görüntülü Tanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon hizmetleri verilmektedir.

Bu kapsamda, görüntüleme merkezinde; dijital röntgen, ultrasonografi, doppler ultrasonografi ve ekokardiyografi hizmetleri verilmektedir. Bu bölümde, göz, diş ve kulak hastalıklarına özel donanımlı tanı merkezi yanında yumuşak doku cerrahisi, ortopedik cerrahi, oral cerrahi, göz cerrahisi, sinir cerrahisi ve mikrocerrahi operasyonlarının yapılacağı tam donanımlı operasyon salonları ile operasyon sonrası hastayı gözlem altında tutabileceğimiz yoğun bakım ünitesi yer almaktadır.

Cerrahi bölümü, sağlıklı hayvanlarda, kastrasyon konsültasyonu, diş, göz, kulak ve anal glandların muayenesini yaparak Koruyucu Hekimlik Servisine katkı sağlamaktadır.


Yumuşak Doku Cerrahisi Hizmetleri

 • Sindirim sistemi (ağız, özefagus, mide, barsak, karaciğer, safra yolları) cerrahisi
 • Üriner sistem (böbrek, mesane, üretra) cerrahisi,
 • Erkek genital organ (penis, prepusyum, testis ) cerrahisi,
 • Diaframatik, abdominal ve inguinal herni cerrahisi,
 • Portosistemik şant cerrahisi,
 • Toraks cerrahisi,
 • Hemolenfatik sistem cerrahisi (splenektomi),
 • GDV yatkınlığı olan ırklarda koruyucu gastropeksi,
 • Kedilerde mikrocerrahi yöntemle böbrek nakli,
 • Yara ve yanık tedavisinde greft ve flep uygulamaları,
 • Abdominal ve göğüs boşluğu hastalıkları ve travmalarında konservatif ve cerrahi yaklaşımlar,
 • Orta kulak hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi (miringotomi, kulak yolu ablasyonları, bulla osteotomi,),
 • Kedilerde saddle emboli tedavisinde mikrocerrahi.

Ortopedi ve Travmatoloji Hizmetleri

 • Kırık tedavisi (açık veya kapalı redüksiyon),
 • Çıkık tedavisi (açık veya kapalı redüksiyon),
 • Kalça eklemi problemlerinde değişik cerrahi yaklaşımlar,
 • Diz eklemi çapraz bağ kopmalarında değişik cerrahi yaklaşımlar.

Oftalmoloji Hizmetleri

 • Göz hastalıklarının tanısında direkt ve indirekt oftalmoskopi, dijital tonometri, okular ultrasonografi uygulamaları,
 • Gözkapağı problemlerinde korrektif blefaroplasti,
 • Göz ve eklenti organlarının travmatik, neoplastik ve genetik lezyonlarında rekonstrüktif cerrahi;
 • Glakom cerrahisi,
 • Korneal hastalıkların sağaltımında mikrocerrahi yaklaşımlar ile kornea konjunktival transpozisyon (KKT) ile konjunktival pedikül greft (KPG) uygulamaları,
 • Katarakt ve lens lukzasyonu cerrahisi,
 • Lamellar ve penetran keratoplasti yöntemi ile kornea nakli.

Diş hekimliği hizmetleri

 • Ağız haritası hazırlama,
 • Manuel ve skaler ile detartaraj,
 • Polisaj,
 • Periodontal tedavi,
 • Endodontal (kanal) tedavi,
 • Ekzodontal (açık veya kapalı diş çekimi) tedavi,
 • Ortodontik (hatalı kapanış bozukluklarının düzeltilmesi) tedavi,
 • Restoratif diş hekimliği ve çene cerrahisi hizmetleri.

Anestezi ve Reanimasyon hizmetleri
Uzman ve teknisyenden oluşan anestezi ekibi; genel anestezi (katı ve gaz anestezisi), lokal anestezi, sedasyon, monitorizasyon, ağrı idaresi ve yoğun bakım hastalarından sorumludur. Anestezi servisi hastanede gerçekleştirilen tüm operasyonlar ve tanı amaçlı uygulamalarda devrededir. Ekip; anestezi ve premedikasyon öncesi tüm hastaların fizyolojik değerlendirmelerini yapar. Anestezi sonrası tüm hastalarda bilinç yerine gelene kadar monitörizasyon, sıvı sağaltımı, analjezi uygulamaları gerçekleştirir ve hastayı gözlem altında tutar. Küçük hayvan yoğun bakım ünitesi, operasyon sonrası durumu kritik hastaların takibini ve medikal müdahalesini gerçekleştirir.