Görüntülü Tanı

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Görüntülü Tanı Ünitesinde en modern radyografik, ultrasonografik ve endoskopik cihazlar mevcuttur. Bu görüntüleme teknikleri ile veteriner hekimin ilk klinik muayenesinden sonra hastanın değişik bölgelerinden görüntüler alınmak suretiyle hastalığına ilişkin belirtiler bulunmaya çalışılır. Örneğin bir travma almış, trafik kazası geçirmiş ya da yüksekten düşmüş bir kedi ya da köpekte bazı kemik kırıkları, organ yaralanmaları gibi lezyonlar şekillenmiş olabilir. Böyle bir hastada iskelet sisteminin röntgen filmi çekilerek kırıklar, göğüs ve karın filmleri çekilerek organ yaralanmaları var mı diye bakılır. Eğer filmlerde herhangi bir şüpheli bulgu varsa, ultrasonografik muayene yapılarak organların içyapısına bakılır ve herhangi bir yaralanma ya da kanama olup olmadığı kontrol edilir. Bunun dışında bir köpek veya kedi ile yavru yetiştirilmesi düşünülüyorsa, hayvan doğum yapmaya başlamışsa ya da bir iç hastalığı var ve yemeden içmeden kesilmişse, ishali kusması varsa yine bu görüntüleme tekniklerinden yararlanarak diğer bulgular eşliğinde tanı konur.


Radyoloji ünitesinde bu amaca hizmet edecek sadece küçük hayvanlar için özel olarak tasarlanmış ve görüntüleri dijital ortama aktaran bir dijital radyografi (DR) cihazı vardır. Bu cihaz sayesinde hastanın görüntüleri saniyeler içinde, arada herhangi başka bir işleme gereksinim göstermeksizin ekranda görülebilir hale geliyor. Daha sonra oluşturulan bu görüntüler değerlendirilirken, istendiği kadar büyütülüp, parlaklık ve kontrast ayarları değiştirilerek incelenebilir. Bu özellikler konvansiyonel radyografiye göre çok büyük üstünlükler sağlamaktadır. Bu cihazla Chihuahua’dan St. Bernhard ırkı köpeğe kadar, muhabbet kuşundan Ara papağana kadar her cüssede hasta muayene edilebilir. Görüntüler alındıktan sonra kaydedilebiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor, bozulmadan arşivlenebiliyor ve bu sayede hem kontrol muayeneleri için faydalı olmakta, hem de eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarda mükemmel bir materyal kaynağı oluşturmaktadır.

Daha çok yumuşak dokuların incelenmesinde kullanılan ultrasonografi cihazı da, benzerlerinin en gelişmiş modellerinden biri olarak akımların da değerlendirilebildiği Doppler fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon sayesinden kalp, damar ve dolaşım muayeneleri de kolaylıkla yapılabilmekte ve bu sayede hem iç hastalıklarına, hem de doğuma yardımcıdır. Ultrasonografi ekrana probun üzerinde bulunduğu organ ve dokuların kesit görüntüsünü aktarırken, eş zamanlı olarak hareketleri de göstermektedir. Böylece hastaya zarar vermeden görüntü eşliğinde sıvı ya da biyopsi gibi hücre ve doku örneklerinin alınması işlemleri kolayca yapılabilir ya da gebe hayvanlarda yavrular ve onların kalp atışları izlenebilir. Bunlar, imkanlar konusunda sadece bazı küçük örnekler olup, daha da çoğaltılabilir.


Endoskopik muayene için ise bükülebilir bir endoskop vardır ve bu alet yardımıyla da değişik vücut boşluklarına girilerek organların içerikleri ve iç yüzeyleri incelenebilir. Bu sayede solunum yollarına kaçmış veya yutulmuş bir yabancı cisim veya mide ülseri gibi kolayca iyileşmeyen bir hastalığın tanısı konabilir. Burada da görüntünün video kaydı yapılarak büyük bir ekrana yansımaktadır. Bu şekilde hem hasta sahipleri, hem de öğrenciler görüntüleri tekraren görüp bilgi alma ve inceleme fırsatı bulabileceklerdir. Yine endoskopi eşliğinde biyopsi ekipmanıyla sıvı ve doku örnekleri alınarak hastalığın tanısına doğru bir adım daha atılması mümkündür.