İç Hastalıkları

İç Hastalıkları bölümünde köpek ve kedilerin yanı sıra egzotik sürüngen, kanatlı ve memeli hayvanların ve yırtıcı kuş ve deniz kaplumbağalarının gastrointestinal, dermatolojik, endokrinolojik, onkolojik, nefrolojik, nörolojik problemleri ile birlikte solunum, kalp ve dolaşım sistemine ait enfeksiyöz – non-enfeksiyöz hastalıkların tanı ve tedavilerini yapar. Aynı zamanda pet hayvanlarının yaşları temelinde uygulanması gereken genel sağlık kontrol programları ile rutin aşı ve anti paraziter ilaç programlarını oluşturur. Laboratuvar analizlerinin yorumlanması ve Pratisyen Veteriner Hekimler ile hasta konsültasyonlarını yapar.


Bölümde verilen bazı hizmetler

 • Gastroenteroloji ile ilişkili Problemlerin Tanı ve Tedavisi Kardiyoloji
 • Kalp ve Dolaşım Sistemi ile İlgili Problemlerin Tanı ve Tedavisi Dermatoloji
 • Dermatolojik Problemlerin Tanı ve Tedavisi Endokrinoloji
 • Hormonal Kökenli Problemlerin Tanı ve Tedavisi Onkoloji
 • Onkolojik Problemlerin Tanı ve Tedavisi Nöroloji
 • Sinir Sistemi ile İlişkili Problemlerin Tanı ve Tedavisi Nefroloji
 • Üriner Sistem Problemlerinin Tanı ve Tedavisi
 • Solunum Sistemi ile İlgili Problemlerin Tanı ve Tedavisi
 • Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Hastalıkların Tanı ve Tedavileri
 • Laboratuvar Testlerinin Yorumlanması
 • Veteriner Hekim Konsültasyonu