Prof. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ

08.09.1961 tarihinde Hagen/Almanya’da doğdu. 1968-1972 yılları arasında Ankara’da Ahmet Vefik Paşa İlkokuluna gitti. 1972 yılında tekrar Almanya’ya dönerek 1972-1974 yılları arasında Letmathe (Westf.)’de Realschule ve 1974-1978 yılları arasında Essen’de Maria-Wächtler Schule (Gymnasium) okullarına giderek orta öğrenimini 1979’da Türkiye’de Bursa Kız Lisesinde tamamladı. 1980-1985 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde okuyarak üçüncülükle mezun olmuştur. Mezuniyetten sonra aynı Fakültenin Cerrahi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. O yıllarda Bursa’da doktora programının henüz başlatılmamış olması nedeniyle doktora yapmak üzere 1987 yılında Uludağ Üniversitesinin ilk YÖK bursiyeri olarak Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi At Kliniğine gitmiştir. 1987-1993 yılları arasında Prof. Dr. R. Fritsch danışmanlığında “Atlarda podotrochlosis’de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki ilişki” konusunda doktora çalışmasında bulunmuş ve at cerrahisinin tüm alanlarında at kliniğinde çalışmıştır. 1993 yılında Türkiye’deki görevine dönerek 1995 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında ise doçent, 2004 yılında ise profesör unvanı almıştır.

2005-2008 yılları arasında tekrar Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesine, Küçük Hayvan (Cerrahi) Kliniğine giderek orada Görüntülü Tanı Teknikleri alanında Residency (uluslararası akredite bir uzmanlık) eğitimi alarak 2011 yılında AssocDipl ECVDI LA (Associate Diplomate of the European College of Veterinary Diagnostic Imaging) unvanını almıştır. Bu eğitim kapsamında ikişer ay Ghent/Belçika ve Bern /VetSuisse İsviçre’de görüntüleme alanında çalışmıştır.

Geçen süreç zarfında Uluslararası SCI (Science Citation Index) ve SCI-expanded (Science Citation Index-Expanded) indeksince taranan dergilerde sırasıyla 6 ve 22 makalesi, ulusal dergilerde ise 43 olmak üzere toplam 71 makalesi yayımlanmış olup, uluslararası kongrelerde 34, ulusal kongrelerde 80 olmak üzere toplam 114 bildirisi bulunmaktadır. Biri TÜBİTAK destekli olan toplam 12 araştırma projesinde görev yapmış, 2 kitap bölümü ve 3 öğrenci ders notu yazmıştır. Değişik zamanlarda farklı vesile ve kongrelerde davetli konuşmacı olarak Almanya’da tebliğ ve konferanslar vermiştir. Yurt içinde ve yurt dışında 30’un üzerinde meslek içi eğitim seminerlerinde (çalıştaylarda) organizatör, konuşmacı ve eğitimci olarak görev almıştır, bunlardan bazıları Almanya’da gerçekleşmiştir.

“Atlas of Small Animal Ultrasonography”, “Küçük Hayvan Ultrasonografi Atlası” isimli kitabın tercüme editörlüğü için 2014’de Ankara’da düzenlenen Ödül Töreninde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık’ın katılımıyla TÜBA TEÇEP Ödülü (Mansiyon) takdim edilmiştir.

İdari görev olarak 1997-2005 yılları arasında Radyoloji Bilim Dalı Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında dekan yardımcılığı ve 2011-2014 yılları arasında Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevi yapmıştır. Ayrıca Kasım 2011’den beri Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulunda Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Hem üniversitenin, hem Fakültenin Uluslararası İlişkiler Komisyonunda aktif görevler yaparak 1998 yılında Giessen Justus-Liebig Üniversitesi ile Uludağ Üniversiteleri arasında bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasına ön ayak olmuştur. Halen iki Üniversite arasında bu anlaşma kapsamında çok sayıda bilimsel araştırma, doktora tezi, ortak kongre ve öğretim üyesi/öğrenci değişimi gerçekleşmektedir. 2012 yılından beri de Almanya’nın Hessen Eyaleti ile Bursa ili arasında Koordinatörlük görevini yürütmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Giessen Justus-Liebig Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği konusunda verilen emek ve çalışmalar için 2011 yılında Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Wilhelm Pfeiffer Madalyası ile onurlandırılmıştır.

1993 yılından beri Veteriner Cerrahi Derneğinin yönetim Kurulu üyesi olup, 2011 yılından beri derneğin başkanlığını yürütmektedir. Bunun dışında Bursa Türk Alman Kültür Derneği ile SUBİTEB (Sentez-Uluslararası Bilim ve Teknoloji Birliği)’nde üye olup, zaman zaman yönetim kurulunda olmak üzere görevler almıştır. Uluslararası alanda 1997’den beri EAVDI ve IVRA üyeliği (European Association of Veterinary Diagnostic Imaging / International Veterinary Radiology Association) devam etmekte olup IVRA ve EAVDI’nin 2012’deki 16. ortak kongresini Bursa’da 39 ülkenin katılımıyla organize etmiştir.

1996-2005 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Atlıspor Topluluğunun kuruculuğunu ve danışmanlığını, 2014’den beri de Uludağ Üniversitesi Veteriner Öğrencileri Topluluğunun (UVÖT-IVSA) öğretim üyesi olarak danışmanlığını yürütmektedir.

Deniz Seyrek İntaş U.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş ile evli olup, bir kız (uzay mühendisi) ve bir erkek (mimar mühendis) evladın annesidir. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce, orta derecede Fransızca bilmektedir.